Historisk arkiv

Mat: Bedre kjøkkenhygiene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Omsetningsrådet, som er finansiert av norske bønder, bevilger nå 3,5 millioner kroner til en opplysningskampanje som skal gi bedre hygiene på kjøkkenet.

Mat: Bedre kjøkkenhygiene

Mat: Omsetningsrådet, som er finansiert av norske bønder, bevilger nå 3,5 millioner kroner til en opplysningskampanje som skal gi bedre hygiene på kjøkkenet. Målet med kampanjen, som vil bli gjennomført av Opplysningskontoret for kjøtt (OFK), er å bidra til trygge forbrukere som vet å behandle kjøtt på en hygienisk riktig måte.

Trygge forbrukere
Kampanjen, som vil gå i både etermedier og presse framover, skal gi basiskunnskap om god hygiene på kjøkken. Blant annet vil du få vite mer om hvordan behandle rått kjøtt for å unngå kryss-smitte til andre redskaper og råvarer, riktig varmebehandling av kjøtt og sist, men ikke minst, viktigheten av god håndhygiene.

Mat: Omsetningsrådet er finansiert av norske bønder i form av en lovpålagt omsetningsavgift på jordbruksvarer. Statens landbruksforvaltning er sekretariat for Omsetningsrådet.