Historisk arkiv

Mat: Beskyttede betegnelser i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Nye forordninger om beskyttede betegnelser i EU ble vedtatt av Rådet 20.03.06. Hovedsakelig medfører de nye forordningene en opprydning i forhold til 3. land som følge av resultatene av en panelsak i WTO høsten 2005.

Mat: Beskyttede betegnelser i EU

Mat, EU logoMat: Nye forordninger om beskyttede betegnelser i EU ble vedtatt av Rådet 20.03.06. Rådsforordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser trådte i kraft i EU 31.03.06. Rådsforordning (EF) nr. 509/2006 om garanterte tradisjonelle spesialiteter vil tre i kraft 20.04.06.

Hovedsakelig medfører de nye forordningene en opprydning i forhold til 3. land som følge av resultatene av en panelsak i WTO høsten 2005, samt endring av en del prosessuelle regler. Det gjøres imidlertid også enkelte andre mindre endringer.

EUs regler om beskyttede betegnelser er ikke en del av EØS-avtalen. Endringene i forhold til 3. land medfører imidlertid at produsenter som har en godkjent Beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller Beskyttet geografisk betegnelse i Norge, kan søke Kommisjonen direkte om å få denne godkjent også i EU.