Historisk arkiv

Mat: Sterk mattrygghet i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: EFSA - EUs organ for mattrygghet har gjennomført en omfattende undersøkelse blant europeiske forbrukere. EFSA konkluderer med at europeere har et positivt forhold til mat, og at folk er trygge på at myndighetene ivaretar deres behov med tanke på mattrygghet.

Mat: Sterk mattrygghet i Europa

 

Mat: EFSA (EUs organ for mattrygghet) har gjennomført en omfattende undersøkelse blant europeiske forbrukere. EFSA konkluderer med at europeere har et positivt forhold til mat, og at folk er trygge på at myndighetene ivaretar deres behov med tanke på mattrygghet.

For europeere flest er mat først og fremst assosiert med smak og hygge. Kun en av fem nevner helse som stikkord når de blir spurt om hva de tenker på når de hører ordet mat. Rapporten slår fast at konsumentene føler seg trygge på maten, og at de stoler på myndighetenes vurderinger i forhold til mattrygghet.

Mat: EFSA har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse blant europeiske konsumenter. Den viser bla at folk er trygge på at myndighetene ivaretar deres behov med tanke på mattrygghet.