Historisk arkiv

Mot løsning i veterinærforhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I forhandlingene om ny avtale om klinisk veterinærvakt har representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Den norske veterinærforening i dag blitt enige om et anbefalt forslag til hovedelementer i en ny vaktavtale.

Mot løsning i veterinærforhandlingene

I forhandlingene om ny avtale om klinisk veterinærvakt har representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Den norske veterinærforening i dag blitt enige om et anbefalt forslag til hovedelementer i en ny vaktavtale. Skissen må klareres organisatorisk i Den norske veterinærforening. Det gjenstår også å utforme selve avtaleteksten.

- Etter flere år med uro og stor avstand mellom partene, er jeg er glad for at det nå foreligger et anbefalt forslag for den kliniske veterinærvakten, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en foreløpig kommentar.

Hovedelementer
Det anbefalte forslaget til hovedelementer i avtale mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet omfatter:

Det etableres en ny avtale om klinisk veterinærvakt som trer i kraft 1. juli 2006. Samtidig avvikles dagens ordning med spesialvakt for kjæledyr. Den nye vaktavtalen skal baseres på at:

  1. Antall veterinærer på dag/kveld øker fra 161 i dag til 162,5
  2. Antall veterinærer på natt øker fra 104 i dag til 143,5
  3. Sesongsmessig styrking videreføres med en samlet økonomisk ramme på 1,65 mill. kroner på årsbasis i samsvar med flertallsinnstilling fra utvalget som har utredet vaktordningen
  4. Det legges inn ressurser for fem ekstra veterinærer på vakt fredag kl. 1600 - mandag kl. 0800 i nærmere bestemte befolkningstette områder
  5. Som hovedregel skal fellesbetjening av flere vaktområder kun skje i tidsrommet kl. 2200 - 0600

I tillegg skal det foretas en midlertidig styrking av vaktordningen i forbindelse med lammingssesongen i vår.

Det anbefalte forslaget innebærer videre at alle godtgjøringssatser økes med 2,5 % med virkning fra 1. november 2006.

Den samlede rammen av vaktordningen etter dette forslaget vil for 2007 utgjøre knapt 89 mill. kroner. Dette er om lag 9 mill. kroner mer enn det brukes til vaktordninger for veterinærer i dag.