Historisk arkiv

Næringsutvikling: Fylkesvis fordeling av midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Den fylkesvise fordelingen av midler til næringsutvikling i tilknytning til landbruket er nå gjort kjent. Den fylkesvise fordelingen av BU-midler er lik som for 2005. Nytt er fordeling av 2 mill. kroner til setersatsing, og 7 mill. kroner til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk.


Næringsutvikling: Fylkesvis fordeling av midler

 

Næringsutvikling: Den fylkesvise fordelingen av midler til næringsutvikling i tilknytning til landbruket er nå gjort kjent.

 

Den fylkesvise fordelingen av BU-midler er lik som for 2005. Nytt er fordeling av 2 mill. kroner til setersatsing, og 7 mill. kroner til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk.