Historisk arkiv

Norsk genressurssenter: Tore Skrøppa ny leder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk genressurssenter opprettes fra 01.07.06. Senteret får en sentral rolle i arbeidet med bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av genressursene i Norge. Det er nå klart at Tore Skrøppa skal lede den nye enheten.

Norsk genressurssenter: Tore Skrøppa ny leder

Norsk genressurssenter opprettes fra 01.07.06 i tråd med Landbruks- og matdepartementets beslutning om å omorganisere arbeidet med forvaltningen av landbrukets genressurser. Senteret får en sentral rolle i arbeidet med bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av genressursene i Norge.

Det er nå klart at det blir Tore Skrøppa som skal lede den nye enheten. Skrøppa er i dag seniorforsker ved Skogforsk og har tidligere blant annet vært professor i genetikk ved Universitet for miljø- og biovitenskap.

Norsk genressurssenter vil være en ny enhet ved Norsk institutt for skog og landskap, som etableres når NIJOS og Skogforsk slås sammen fra 01.07.06.