Historisk arkiv

Ny avtale om klinisk veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag undertegnet en ny avtale om klinisk veterinærvakt. Avtalen trer i kraft fra 1. juli 2006.

Ny avtale om klinisk veterinærvakt

Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag undertegnet en ny avtale om klinisk veterinærvakt. Avtalen trer i kraft fra 1. juli 2006.

Hovedelementene i avtalen er:

  1. Antall veterinærer på vakt dag/kveld øker fra 161 i dag til 162 (163 halve året)
  2. Antall veterinærer på vakt om nettene øker fra 104 i dag til 143 (144 halve året)
  3. Sesongsmessig styrking (sesongtillegg) videreføres med en samlet økonomisk ramme på 1,65 mill. kroner på årsbasis
  4. Det skal være en ekstra veterinær på vakt fredag kl. 1600 - mandag kl. 0800 i fem nærmere bestemte befolkningstette områder
  5. Som hovedregel skal fellesbetjening av flere vaktområder kun skje i tidsrommet kl. 2200 - 0600

Samtidig med ikrafttreden av den nye avtalen avvikles spesialvakt for kjæledyr.

Før den nye avtalen trer i kraft vil det bli gjort en midlertidig styrking av vaktordningen i forbindelse med lammingssesongen.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Gunnar Hagen, tlf. 22 24 93 16, mob. 99 55 82 92.