Historisk arkiv

Planter: Plantevernguide på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Planter: Bioforsk Plantehelse og Mattilsynet har i fellesskap etablert et nytt nettstedet, www.plantevernguiden.no. Nettstedet gir oversikt over hvilke kjemiske og biologiske plantevernmidler som til enhver tid er tilgjengelig i ulike kulturer.

Planter: Plantevernguide på nett

Planter: Bioforsk Plantehelse og Mattilsynet har i fellesskap etablert et nytt nettstedet, www.plantevernguiden.no. Nettstedet gir oversikt over hvilke kjemiske og biologiske plantevernmidler som til enhver tid er tilgjengelig i ulike kulturer. Brukeren har i tillegg mulighet for å søke ut fra skadegjører og preparat, og kan også gjøre fritekstsøk og skrive ut sin egen plantevernguide ut fra egne søk.

Gir oversikt
Den nye nettsiden vil være et hjelpemiddel til å få oversikt over tilgjengelige kjemiske og biologiske midler. Systemet vil etter hvert bli bygd ut til å omfatte store mengder informasjon rundt bekjempelse og skadegjørere på planter. Prosjektet er finansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementets sin ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008)”.

Planter: Bioforsk Plantehelse og Mattilsynet har etablert et nytt nettstedet, www.plantevernguiden.no