Historisk arkiv

Reindrift: Gode priser for reinkjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt. Prisen til reineierne har den siste sesongen økt betydelig. - Markedet har for alvor fått øynene opp for hvilket unikt produkt dette er, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, som i dag besøker reineiere i Karasjok.

Reindrift: Gode priser for reinkjøtt

Reindrift: Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt. Prisen til reineierne har den siste sesongen økt betydelig.

- Det har skjedd noe med folk sitt syn på reinkjøtt. Markedet har for alvor fått øynene opp for hvilket unikt produkt dette er, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, som i dag besøker reineiere i Karasjok.

Rekordhøyt slakteuttak
I sesongen 2004 - 2005 var det rekordhøyt slakteuttak, med 26 prosent økning fra året før. Likevel er lagrene nå tomme. Det ble avsatt tre millioner kroner over reindriftsavtalen i fjor som ble brukt til markedsføring av reinkjøtt i regi av Opplysningskontoret for kjøtt. Kampanjene har gitt gode resultater, og for neste år er det bevilget to millioner kroner til videre markedsføring. Parallelt med markedsføringskampanjene har distribusjonen av kjøtt til butikkene økt betydelig.

Reindrift, Reinsflokk, Foto: Trym Ivar Bergsmo, Samfoto
Reindrift: Slakteuttaket i sesongen 2004 - 2005 har økt med 26 % og prisen på kjøttet til reineierne har også økt betydelig. Foto: Trym Ivar Bergsmo, Samfoto

- For en del år siden var situasjonen vanskelig for reineierne. Salget var dårlig, og de fikk ikke levert dyr til slakt. Nå er det motsatt. Slakteri og oppkjøpere ringer reineierne for å for lov til å ta imot dyr. Nå er det viktig at reineierne er seg bevisst den gode utviklingen, og gjør sitt til at kundene ikke møter tomme disker, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Reindrift: Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt, og prisen til reineierne har den siste sesongen økt betydelig.


05.04.06