Historisk arkiv

Reindrift: Nytt reindriftsstyre oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har i dag i henhold til reindriftsloven § 6 oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2006-2009. Blant medlemmene er Ottar Befring utpekt som leder og Margreta Påve Kristiansen som nestleder.


Reindrift: Nytt reindriftsstyre oppnevnt

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har i dag i henhold til reindriftsloven § 6 oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2006-2009.
 

- Med dette har vi fått et reindriftsstyre med god kompetanse og riktig geografisk spredning. Sammensetningen følger mønsteret fra tidligere styrer mht. geografisk fordeling og bakgrunn. Reindriften er godt representert. Fem av syv har bakgrunn fra næringen. Dette er et styre med gode forutsetninger for å arbeide for reindriftens beste, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Blant medlemmene er Ottar Befring utpekt som leder og Margreta Påve Kristiansen som nestleder.