Historisk arkiv

Skog: Enorm vekst i norsk skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skog: Den norske skogen har hatt en voldsom vekst siden landsskog-takseringen startet sine registreringer for 87 år siden. Bare det siste året har skogen hatt en tilvekst på 25,4 millioner kubikkmeter tømmer.


Skog: Enorm vekst i norsk skog

Skog: Den norske skogen har hatt en voldsom vekst siden landsskogtakseringen startet sine registreringer for 87 år siden. Bare det siste året har skogen hatt en tilvekst på 25,4 millioner kubikkmeter tømmer. Til sammenligning avvirkes det årlig åtte til ni millioner kubikkmeter tømmer i Norge. Dette går gram av årsmeldingen til Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) for 2005.

Klima påvirker
- Mye av forklaringen på den gode tilveksten ligger i gunstig aldersfordeling på ulike boniteter og tettheten i skogen. Dette forklarer likevel ikke alt, så det er naturlig å tro at klimaet i perioden har hatt en positiv effekt på tilveksten, skriver professor Kåre Hobbelstad i årsmeldingen.

Om NIJOS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge. NIJOS vil fra 01.07.06 videreføre sitt arbeid i Norsk institutt for skog og landskap, sammen med Skogforsk og Norsk genressurssenter. Norsk institutt for skog og landskap er et nytt nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser.

Skog: Det siste året har skogen i Norge hatt en tilvekst på 25,4 millioner kubikkmeter tømmer.