Historisk arkiv

Statskog: Stor interesse for nausttomter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog: I begynnelsen av mars la Statskog SF ut 12 nausttomter for bortfeste i Folldal kommune i Hedmark. Interessen for tomtene har vist seg å være svært stor.

Statskog: Stor interesse for nausttomter

Statskog: I begynnelsen av mars la Statskog SF ut 12 nausttomter for bortfeste i Folldal kommune i Hedmark. Interessen for tomtene viste seg å være svært stor, og da fristen gikk ut hadde det meldt seg hele 40 søkere til de utlyste festetomtene.

De populære tomtene ligger i sydenden av Marsjøen i Einundalen i Folldal. Tomtene var i første omgang forbeholdt innenbygdsboende, og det var også disse som utgjorde majoriteten av de som meldte sin interesse ved denne tildelingen.

Statskog
Statskog har grunnbokshjemmelen til ca. 110 000 km2, eller vel 1/3 av fastlands-Norge. Statens grunn i Finnmark omfatter ca. 46 000 km2, og forvaltes i medhold av Loven om statens umatrikulerte grunn i Finnmark. Statskog eies av staten og styres av Landbruks- og matministeren gjennom foretaksmøtet.