Historisk arkiv

Statsministeren markerer Globalt frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg markerte i dag, under det nordiske statsministermøtet på Svalbard, den norske beslutningen om bygging og lokaliseringen av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen.

Statsministeren markerer Globalt frøhvelv

Statsminister Jens Stoltenberg markerte i dag, under det nordiske statsministermøtet på Svalbard, den norske beslutningen om bygging og lokaliseringen av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen.

Miljøutfordringer
-
Svalbards globale frølager er av stor betydning sett i ett miljøvernperspektiv sa statsminister Jens Stoltenberg da han markerte byggestart i dag. - Sammen med klimaendringer er tapet av biodiversitet blant de største globale miljøutfordringene vi står over for, understreket Stoltenberg. Dette frøhvelvet vil bli stort nok til å romme frø av alle kjente matplantesorter.

De nordiske ministrene under oppstart av byggingen av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen. Foto: LMD
De nordiske ministrene under oppstart av byggingen av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen. Foto: LMD

Genetisk mangfold
- Jeg er glad for at statsministeren på vegne av Den norske regjering i dag kan markere et viktig bidrag til å nå et av hovedmålene i både Biodiversitets-konvensjonen og i Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Betydning for matforsyningen
- Vi er alle opptatt av bevare det biologiske mangfoldet i landbruket, spesielt matvekster som har stor betydning for matforsyningen. Jeg tror mange land vil bruke hvelvet for å ha en bedre beredskap mot plantesykdommer og andre trusler, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Tre millioner frø
Frøhvelvet skal ligge inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen og vil romme inntil tre millioner forskjellige typer frø. Det er de tre departementene Utenriks- (UD), Miljøvern- (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har gått sammen om å ta ansvar for finansiering av frøhvelvet med en kostnadsramme på 30 mill kr. Ansvaret for driften av frøhvelvet legges til LMD, og skal etter planen stå ferdig høsten 2007.


19.06.06