Historisk arkiv

Tre: Bioenergi og moderne trebruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tre: Bioenergi og moderne trebruk står på programmet når landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen besøker Aust-Agder fredag 10.11.06.

Tre: Bioenergi og moderne trebruk

Tre: Bioenergi og moderne trebruk står på programmet når landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen besøker Aust-Agder fredag 10.11.06.

Hesnes gartneri
Riis-Johansen starter dagen med å åpne nytt bioenergianlegg ved Hesnes gartneri i Grimstad. Dette er et av de første gartneriene i landet som har fått støtte over Bioenergiprogrammet til å bygge eget flisfyringsanlegg. Landbruks- og matministeren vil presentere sin politikk for å få norsk veksthusnæring til å ta i bruk bioenergi.

Røyland Gård
Statsråden med følge vil deretter ha formiddagsmat på Røyland Gård, Vegusdal. Her er det allsidig drift med gardsturisme, matservering, kunst og kultur, opphold for barn og unge.

Trebyggeriet
Deretter går turen til Trebyggeriet i Evje og Hornnes. Bedriften produserer prefabrikerte trebygg-elementer, og har fått midler over Treprogrammet.

Bygland Varmesentral
Dagen blir avrunda på Bygland Varmesentral, som også blir offisielt åpna av landbruks- og matministeren. Anlegget leverer varme til skole og barnehage, samt til eget verksted. Varmesentralen har også fått støtte over Bioenergiprogrammet. Her vil arbeidet i Bioenergiprogrammet for inneværende år bli presentert. Tallene viser at det har vært en markert økning i aktiviteten.

Programmet starter på Hesnes gartneri kl. 10.00, og avrundes kl. 15.15 på Bygland Varmesentral. Media er velkommen til å følge med hele dagen. Det blir satt opp buss som følger programmet hele dagen med avgang fra Kjevik flyplass kl. 08.45 og retur dit etter vendt program ca kl. 17.30.

Kontaktpersoner:

  • Fylkesmannen i Aust-Agder: Fylkesskogmester Roar Flatland.
    Tlf. 481 14 858/37 01 76 05.
  • Landbruks- og matdepartementet: informasjonsrådgiver Ståle Norang.
    Tlf. 414 38 011/22 24 91 54.

Tre: Bioenergi og moderne trebruk står på programmet når landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen besøker Aust-Agder fredag 10. november.


09.11.06