Historisk arkiv

Dyr: Brev til kommunene om veterinærdekning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Landbruks- og matdepartementet og KS har i et felles brev til alle landets kommuner orientert om praktiske forhold rundt overføringen av ansvaret for å sikre tilgangen på veterinærtjenester.

Dyr: Landbruks- og matdepartementet og KS har i et felles brev til alle landets kommuner orientert om praktiske forhold rundt overføringen av ansvaret for å sikre tilgangen på veterinærtjenester.

Regjeringen har overfor Stortinget foreslått at kommunene får ansvar for tilgang på, herunder klinisk veterinærvakt, fra 1.1.2008. Dette får innvirkning på kommunenes budsjettarbeid som pågår nå.
Det felles brevet skal avklare disse spørsmålene.

Reformen forutsetter lovendring og budsjettvedtak i Stortinget, men kommunene oppfordres allerede nå til å planlegge interkommunalt samarbeid og vurdere behovet for eventuelle stimuleringstiltak.

Målet med denne reformen er å sikre sjukdoms- og dyrevelferdsberedskapen og styrke tilgangen på veterinærtjenester i områder med svakt næringsgrunnlag for slike tjenester, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Dyr: Landbruks- og matdepartementet og KS har i et felles brev til alle landets kommuner orientert om praktiske forhold rundt overføringen av ansvaret for å sikre tilgangen på veterinærtjenester.