Historisk arkiv

Dyr: Nye satser for veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endringer i forskriften for veterinærvakt. Endringene dreier seg om nye satser avtalt mellom LMD og Den Norske Veterinærforening (DNV).

Dyr: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endringer i forskriften for veterinærvakt. Endringene dreier seg om nye satser avtalt mellom LMD og Den Norske Veterinærforening (DNV).

Endringen er i tråd med den avtalen LMD og DNV av 19. oktober 2007. De nye satsene er gjort gjeldende fra 1. november 2007. 

Dyr: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endringer i forskriften for veterinærvakt. Endringene dreier seg om nye satser avtalt mellom LMD og Den Norske Veterinærforening (DNV).