Historisk arkiv

Historisk arkiv

Dyr: Samler seg for mindre bruk av forsøksdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Medlemsorganisasjon for alternativ til bruk av forsøksdyr er stiftet. Det skjedde onsdag 10.10. på Veterinærinstituttet – som også skal være sekretariat for arbeidet med å redusere bruken av dyreforsøk.

Dyr: Medlemsorganisasjon for alternativ til bruk av forsøksdyr er stiftet. Det skjedde onsdag 10.10. på Veterinærinstituttet – som også skal være sekretariat for arbeidet med å redusere bruken av dyreforsøk.

Alternativer til forsøksdyr
Norge har nå få fått sin egen nasjonale Plattform som skal fremme arbeidet med alternativ til bruk av forsøksdyr. Plattformen heter Norecopa og stiftelsesmøtet for organisasjonen ble avholdt onsdag 10. oktober. Norecopa skal fungere som et kompetansesenter i spørsmål som gjelder å erstatte dyreforsøk med alternative metoder, reduksjon i antall dyr i forsøk og ved spørsmål knyttet til forbedringer i forsøkene for å redusere dyrs lidelser.

Organisasjonen vil ha medlemmer fra forvaltning, næring, forskning og dyrevernorganisasjoner. Norecopa skal forsøke å oppnå konsensus mellom de fire interessepartene og skal være et forum hvor ulike syn på dyreforsøk kan diskuteres. Plattformen vil være tilknyttet den europeiske plattformen Ecopa.

Sekretariatet for plattformen er lokalisert ved Veterinærinstituttet og er finansiert i et samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Ola Heggem i Landbruks- og matdepartementet foretok den offisielle åpningen av stiftelsesmøtet.

Dyr: Medlemsorganisasjon for alternativ til bruk av forsøksdyr er stiftet.