Historisk arkiv

Jordvern inn i Nasjonal transportplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan og være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i landet.

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan og være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i landet.

Jordvern sto sentralt da landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen hold foredrag i Østfold i dag om landbruk rundt Oslofjorden. Her kom det blant annet fram at statsråden nedsetter en egen arbeidsgruppe som skal vurderer jordvernet generelt og eventuelt behov for nye virkemidler for å nå regjeringens mål om en halvering av nedbyggingen av viktige jordressurser innen 2010. Utvalget skal ledes av landbruksdirektør i Rogaland, Jon Ola Syrstad. 

Jordvern: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan.