Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kommunene får ansvar for veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Kommunene får ansvar for å etablere veterinærvaktordning fra 2008. Regjeringen fremmet i statsråd en endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Dyr: Kommunene får ansvar for å etablere veterinærvaktordning fra 2008. Regjeringen fremmet i statsråd en endring av lov om veterinære tjenester og annet dyrehelsepersonell for å kunne gjennomføre denne nyskapingen.

Tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester er viktig både for landbruket og befolkningen generelt. De siste årene har noen distriktskommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester, opplevd at det er vanskelig å få veterinærer til å etablere seg i området. For å bidra til løsning av dette problemet, foreslo et utvalg i 2004 å etablere et kommunalt ansvar for tilgang på veterinærtjenester.

Lovendring
Landbruks- og matdepartementet foreslår derfor å endre lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Lovendringsforslaget ble behandlet i statsråd 8. juni 2007. Lovendringen etablerer et kommunalt ansvar for tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. I dette ligger at de vil overta ansvaret for den kliniske veterinærvakten og få ansvar for å sørge for tilfredsstillende tjenestetilgang generelt også på dagtid.

Stor frihet
Lovforslaget gir kommunene ansvar, men samtidig stor frihet til å vurdere hva som trengs av stimuleringstiltak i egen kommune. Her vil det være store variasjoner i behovene i ulike deler av landet. Kommunes sentralforbund har gitt uttrykk for at et kommunalt ansvar for tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell er fornuftig og i tråd med prinsippet om å legge ansvaret for tjenester til lavest mulig effektive nivå.

Det planlegges at reformen skal tre i kraft fra 1. januar 2008.

Dyr: Kommunene får ansvar for å etablere veterinærvaktordning fra 2008.  

Til toppen