Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mat: Endring av osteforskriften er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Bare produkter laget av melkeråvarer og uten annet fett enn melkefett, kan bruke betegnelsen ”ost”. Det er klart etter at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i osteforskriften.

Mat: Bare produkter laget av melkeråvarer og uten annet fett enn melkefett, kan bruke betegnelsen ”ost”. Det er klart etter at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i osteforskriften.  

Endringen medfører at betegnelsen ”ost” heretter bare kan brukes for produkter som er laget av melkeråvarer og som ikke inneholder annet fett enn melkefett. Unntaket i osteforskriften om at betegnelsen margarinost kan benyttes for produkter til innenlands forbruk oppheves. Endringene vil gjøre at definisjonen av ost blir i tråd med den internasjonale standarden for ost som er utarbeidet i Codex Alimentarius.   

Det gis en overgangsordning på fire måneder til dem som må endre betegnelse på produktene sine som en følge av forskriftsendringen. 

Landbruks- og matdepartementet vil senere i år foreta en helhetlig gjennomgang av kvalitetsforskriftene på matområdet. Dette skjer i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet er å vurdere behovet for andre endringer av regelverket. 

Mat: Bare produkter laget av melkeråvarer og uten annet fett enn melkefett, kan bruke betegnelsen ”ost”. Det er klart etter at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i osteforskriften.

Til toppen