Historisk arkiv

Næringsutvikling: 10 millioner til prosjekt på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet etablerer et fem-årig prosjekt for økt satsing for frukt- og bærproduksjon, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet. Arbeidet skal ledes av fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet etablerer et fem-årig prosjekt for økt satsing for frukt- og bærproduksjon, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet. Arbeidet skal ledes av fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Prosjektet skal på en bedre måte utnytte mulighetene som ligger i grenseflaten mellom en profesjonell frukt- og bærproduksjon på Vestlandet og satsing på kulturlandskap og reiseliv. Målet er å utvikle nye attraktive reisemål i regionen.

Landbruks- og matdepartementet etablerer fra 2008 et fem-årig prosjekt for satsing for frukt- og bærproduksjon, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet. Prosjektet skal omfatte fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland. Satsingen vil ha en ramme på 10 mill. kroner fra midler over jordbruksavtalen, fordelt over perioden 2008-2012. Det bevilges 2 mill. kroner for 2008. 

Grenseflater med stort potensiale
Prosjektet skal utnytte potensialet i grenseflaten mellom en profesjonell frukt- og bærproduksjon på Vestlandet og satsing på kulturlandskap og reiseliv. Målet er å videreutvikle eksisterende og utvikle nye attraktive reisemål i regionen.

- Målgruppen for prosjektmidlene er primært næringsaktører i landbruket som skal utvikle konkrete prosjekter, slik at midlene bidrar til å skape verdifulle opplevelser som det er betalingsvilje for. Satsingen skal følge opp intensjonene i Landbruks- og matdepartementets strategi ”Ta landet i bruk!”, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.  

     

 

Næringsutvikling: Fruktblomstring i Hardanger. Foto: LMD
Næringsutvikling: Fruktblomstring i Hardanger. Foto: LMD

Fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn og Fjordane skal lede styringsgruppen for prosjektet. Aktører fra de aktuelle fylkene vil inngå i prosjektet, herunder Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag, fylkesmennene, fylkeskommuner og kommuner, Innovasjon Norge, frukt- og bærnæringen, reiselivsnæringen og sentrale kompetansemiljø.

Næringsutvikling: Nytt fem-årig prosjekt for økt satsing for frukt- og bærproduksjon, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet.