Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Næringsutvikling: Miljøtiltak gir bedre fortjeneste på laks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet støtter Elveeierne rundt Trondheimsfjorden (ErT) årlig med 500.000 kroner i tre år for å betale kilenotfiskere for å la være å fiske.

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet støtter Elveeierne rundt Trondheimsfjorden (ErT) årlig med 500.000 kroner i tre år for å betale kilenotfiskere for å la være å fiske. – Et viktig tiltak for å styrke laksefiske som næring og villaksstammens framtid, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Siden 2005 har grunneierne langs lakseelvene som ligger rundt Trondheimsfjorden, tilbudt kilenotfiskerne betaling for å la være å benytte seg av sin kilenotrettighet. 75 av 100 kilenotfiskere har gått inn på ordningen. Dette har resultert i en betydelig økning i laksefisket.

God forvaltning
Også naturvernmyndighetene mener dette der god forvaltning av villaksstammen. Tidligere beregninger viser også at det er god næringsutvikling å legge til rette for laksefiske. En analyse gjengitt i stortingsproposisjon nr 32 2006-2007, er det gjengitt en analyse fra Numedalslågen i 1997 som viser at verdien av laksefisket lå på rundt 2600 kroner per kilo oppfisket fisk.

Pionerarbeid
- Pionerarbeidet elveeierne rundt Trondheimsfjorden utfører, er ikke bare viktig i et næringsperspektiv. Når naturmyndighetene er så ensidig positive, viser det at vi her har greid å kombinere et godt tiltak for næringsutvikling med godt miljøvern, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.


Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Vegard Heggem.

Næringsutvikling: Landbruks- og matdepartementet støtter El
veeierne rundt Trondheimsfjorden (ErT) årlig med 500.000 kroner i tre år for å betale kilenotfiskere for å la være å fiske.

Til toppen