Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økologisk: Nytt utvalg skal gi råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Et nytt rådgivende utvalg er opprettet for å bistå dem som skal få produksjon og forbruk av landbruksbaserte matvarer opp på 15 prosent innen 2015. Både myndigheter og næringa sjøl er representert i utvalget.

Økologisk: Et nytt rådgivende utvalg er opprettet for å bistå dem som skal få produksjon og forbruk av landbruksbaserte matvarer opp på 15 prosent innen 2015. Både myndigheter og næringa sjøl er representert i utvalget. 

Det er Statens landbruksforvaltning som har opprettet dette utvalget – på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Utvalget er en direkte oppfølging av strategien for næringsutvikling i 2007-2009 - ”Ta landet i bruk”- som Landbruks- og matdepartementet la fram tidligere i år. Hensikten med utvalget er å skape et nettverk som kan bistå i arbeidet med å øke omsetning og forbruk av økologisk produserte landbruksvarer.  

Utvalget har representanter fra både produsenter, myndigheter, forskning, industri og innkjøpere av matvarer.

Regjeringen har som ett av sine mål i Soria Moria-erklæringen at 15 prosent av både produksjon og forbruk av landbruksvarer skal være økologisk innen 2015.

Økologisk: Et nytt rådgivende utvalg er opprettet for å bistå dem som skal få produksjon og forbruk av landbruksbaserte matvarer opp på 15 prosent innen 2015. Både myndigheter og næringa sjøl er representert i utvalget

Til toppen