Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reindrift: Enighet om ny reindriftsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Det er inngått avtale om ny reindriftsavtale for 2007/2008. Avtalen har en ramme på 97 millioner kroner, som er en økning på 4,5 millioner i forhold til inneværende avtale.

Reindrift: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2007 – 30.06.2008. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Økt slakting og produksjon
- Videreføringen av de produksjonsavhengige tilskuddene som nå er fremforhandlet legger til rette for økt slakting og produksjon, samt skaper en forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.  

Reindriftens utviklingsfond er styrket slik at det nå ligger bedre til rette for å møte næringens utfordringer knyttet til infrastruktur. - De tiltak som nå er fremforhandlet underbygger den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring, sier Riis-Johansen . 

Reindriftsavtalen 2007/2008 sine viktigste mål er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

Reindrift: Det er inngått avtale om ny reindriftsavtale for 2007/2008. Avtalen har en ramme på 97 millioner kroner, som er en økning på 4,5 millioner i forhold til inneværende avtale.

Til toppen