Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Første sprengning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den første sprengning for Svalbard Globale føhvelv har funnet sted. Det er tunnelen som leder inn til selve hvelvet som nå blir sprengt ut.

 

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv: Første sprengning

 

Den første sprengning for Svalbard Globale føhvelv har funnet sted. Det er tunnelen som leder inn til selve hvelvet som nå blir sprengt ut.

Byggearbeidene, med forberedelser til sprengning startet like over påske, og hvelvet skal være ferdig i september i år.

Første sprenging for Svalbard Globale føhvelv. Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity
Første sprenging for Svalbard Globale føhvelv. Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity. For å se bildet i stort format, se bildearkiv.

Fjellhaller
Anlegget består av to separate fjellhaller med portalbygg og adkomsttunnel.
- Det er adkomsttunnelen vi nå har startet sprengningen til, sier Statsbyggs prosjektleder Magnus Bredeli Tveiten. - Så langt følger arbeidene fremdriften, og tilbakemeldingen fra byggeplassen er at dette går problemfritt, fortsetter han.

Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal hvelvet, når det er ferdig, holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader celsius. Hallen skal romme lagerreoler, der det skal plasseres forhåndspakkede eksemplarer av matfrø fra avgiverlandene.

- Svalbard er valgt bla fordi det her er permafrost som vil kunne holde frøene nedfrosset selv om stømtilførselen til hvelvet av ulike årsaker skulle bli borte over lengre tid, sier Bredeli Tveiten.

Kontaktperson i Statsbygg:
Magnus Bredeli Tveiten, prosjektleder, Tlf: +47 22 95 42 22, E-post: matv@statsbygg.no