Historisk arkiv

Mat: Jakter på den norske smaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen åpnet i dag prosjektet ”Det Norske Måltid” der det skal arrangeres en konkurranse i alle landets fylker for å synliggjøre det beste av norske råvarer og matkultur.

Mat: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen åpnet i dag prosjektet ”Det Norske Måltid” der det skal arrangeres en konkurranse i alle landets fylker for å  synliggjøre det beste av norske råvarer og matkultur.  

Fylkesvinnerne går til den nasjonale finalen som skal kåre Årets råvarer og produkter 2008. Råvarene og produktene som vinner den nasjonale finalen, blir hovedråvarer i Årets Måltid 2008.

Stolthet
- Nøkkelordet her er stolthet. Fylkene og regionene har mye å by frem, enten det gjelder råvarer eller ferdige norske produkter. Prosjektet ”Smaken av Norge” vil opplagt bidra til å gi norske turistdestinasjoner profil, egenart og ikke minst stolthet over egne mattradisjoner og kulturell identitet. Det vil igjen styrke deres attraksjonsverdi og skape utviklingsmuligheter, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Hele 17 organisasjoner og virksomheter står bak prosjektet, og både Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet er inne som bidragsytere. Næringsforeningen i Stavanger-regionen er initiativtaker og eier av prosjektet, og DnB NOR er samarbeidspartner og hovedsponsor. 

Gode krefter
- Jeg tror at mye av prosjektets suksess vil være avhengig av om vi lykkes med å forankre prosjektet lokalt, dvs. i fylker og kommuner. Det er her aktivitetene må få utfolde seg, det er her aktørene må lykkes med å skape lokale arenaer for maten og måltidets kultur og egenart. Det er derfor kjempefint at alle gode krefter i fylkene trekkes med, som Bondelaget og Småbrukarlaget, kokkelaugene, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Innovasjon Norge og Fylkemannens landbruksavdeling for å nevne noen, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Fra frokosten Det Norske Måltid. Foto: Ottar Løvik, LMD
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og  prosjektleder Harald Osa. Foto: Ottar Løvik, LMD. Bildet kan fritt benyttes, fotograf krediteres. Klikk på bildet for å laste ned stor format.

Mat: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen åpnet i dag prosjektet ”Det Norske Måltid” der det skal arrangeres en konkurranse i alle landets fylker for å synliggjøre det beste av norske råvarer og matkultur.