Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dyr: Foreslår å utsette forbudet mot båsfjøs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet foreslår å utsette fristen for å bygge om båsfjøs til løsdrift med ti år, det vil si til 2034.

Dyr: En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet foreslår å utsette fristen for å bygge om båsfjøs til løsdrift med ti år, det vil si til 2034.

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport om konsekvenser av forbudet mot å holde storfe i båsfjøs fra 2024. I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet å utsette forbudet med 10 år for fjøs som er bygget etter 1994.

Fleksibel innfasing
- Den bredt sammensatte gruppen har utvilsomt gjort et grundig arbeid. Vurderingene som munner ut i forslag om en mer fleksibel innfasing av løsdriftpåbudet, er etter min oppfatning bvel begrunnet, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Landbruks- og matdepartementet har nå rapporten til gjennomsyn og vil utarbeide forslag til nytt regelverk vedrørende løsdrift for storfe på bakgrunn av denne.

  

Dyr: Kyr på bås. Foto: LMD
Dyr: Kyr på bås. Foto: LMD


Dyr: En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet foreslår å utsette fristen for å bygge om båsfjøs til løsdrift med ti år.