Historisk arkiv

Dyr: Presenterer ny dyrevelferdslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Til redaksjonen

Dyr: Regjeringen er klar til å oversende sitt forslag til ny dyrevelferdslov. I den forbindelse inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til pressekonferanse fredag 28. november for å presentere lovforslaget.

Dyr: Regjeringen er klar til å oversende sitt forslag til ny dyrevelferdslov. I den forbindelse inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til pressekonferanse  fredag 28. november for å presentere lovforslaget.

Sted: Regjeringskvartalet, Plenumssalen R4
Tid:   Fredag 28.11. - kl 12.30 

Pressekontakt: Seniorrådgiver Gunnar Syverud, tlf. 90 95 47 13

Dyr: Regjeringen er klar til å oversende sitt forslag til ny dyrevelferdslov.