Historisk arkiv

Landbruk: Presenterer rovviltpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen presenterer virkemidlene i regjeringens rovviltpolitikk med fokus på Hedmark, i dag kl. 11.30 på Norsk skogmuseum i Elverum.

Landbruk: Landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen presenterer virkemidlene i regjeringens rovviltpolitikk med fokus på Hedmark, i dag kl. 11.30 på Norsk skogmuseum i Elverum.

Det er Fylkesmannnen i Hedmark som inviterer til dagens pressekonferanse.  

Kontaktpersoner
Gunnar Syverud, Landbruks- og matdepartementet, tlf.: 909 54 713
Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark, tlf. 62 55 10 51/ 906 24 048
 
Landbruk: Landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen presenterer virkemidlene i regjeringens rovviltpolitikk i dag kl. 11.30 på Norsk skogmuseum i Elverum.