Historisk arkiv

Landbruk: En enklere hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Norske bønder er kommet langt inn i IKT-verdenen. Hele den norske landbruksforvaltningen gjør også stadige grep for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for landbrukets utøvere, skriver landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en kronikk i Computerworld.

Landbruk: Norske bønder er kommet langt inn i IKT-verdenen. Hele den norske landbruksforvaltningen gjør også stadige grep for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for landbrukets utøvere, skriver landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en kronikk i Computerworld. 

Byrden som pålegges næringsdrivende med rapporter, søknader og meldinger kan oppleves som stor. Sentralt i arbeidet med å gjøre det enklere for næringsdrivende står således økt og forbedret tilbud om elektronisk løsninger, med blant annet økt gjenbruk av data og godt tilpassede elektroniske skjema. Både primærprodusenter innen jordbruk, skogbruk og reindrift, importører, næringsmiddelindustrien og andre med en grenseflate mot vår forvaltning kan i dag benytte slike løsninger, skriver Brekk.

     Landbruk: Lars Peder Brekk. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruk: Lars Peder Brekk.
Foto: Torbjørn Tandberg

Kronikken ble publisert i Computerworlds papirutgave 07.11.2008.

Landbruk: Norske bønder er kommet langt inn i IKT-verdenen. Hele den norske landbruksforvaltningen gjør også stadige grep for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for landbrukets utøvere, skriver landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en kronikk i Computerworld.