Historisk arkiv

Landbruk: Endring i forskrift om seter og tilleggsjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Endringane skal gi større rom for næringsutvikling i statsallmenningane. Høyringsfristen er 1. november 2008.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Endringane skal gi større rom for næringsutvikling i statsallmenningane. Høyringsfristen er 1. november 2008.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Høyringsfristen er 1. november 2008.

    Landbruk: Seter. Foto: LMD
Landbruk
: Setervoll. Foto: LMD