Historisk arkiv

Landbruk: Pristilskudd på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av regelverket for pristilskudd. Høringsfristen er 1. desember.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av regelverket for pristilskudd. Høringsfristen er 1. desember.

Landbruks- og matdepartementet har sett et behov for en revisjon av regelverket for pristilskuddene i jordbruket. Departementets forslag innebærer utkast til to nye forskrifter på området for pristilskudd: Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren og Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av regelverket for pristilskudd.

    Landbruk: Kålhoder. Foto: LMD
Landbruk: Kålhoder. Foto: LMD