Historisk arkiv

Næringsutvikling: Nytenking i bærproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt.

Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt. 

Norske bær ut til Europa
Kvalitetssikring i alle ledd frå jord til bord er avgjerande for å lukkast i ein krevjande marknad. Innovasjon Norge vil no bruke Lærdal Grønt i eit opplæringsprogram retta mot dei andre bærmottaka i fylket. Dette fordi den kompetansen som er utvikla i Lærdal skal hjelpe dei andre bedriftene og produsentane deira, til å kvalifisere seg for å ta del i marknaden ein finn for friske bringebær ute i Europa.
 
Næringsutvikling: Lærdal Grønt har gjennom nytenking i produksjon og kvalitetssikringa av morellar, stått fram som eit føredøme innanfor profesjonell oppbygging av mottak for friske hagebruksprodukt.