Historisk arkiv

Næringsutvikling: Småkraft i Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: 120 potensielle, håpefulle kraftverksdirektørar har vore innom Prosjekt Småkraft i Hordaland for å søkja om midlar til å greia ut om bekken deira er ein gullbekk eller berre den bekken han alltid har vore.

Næringsutvikling: 120 potensielle, håpefulle kraftverksdirektørar har vore innom Prosjekt Småkraft i Hordaland for å søkja om midlar til å greia ut om bekken deira er ein gullbekk eller berre den bekken han alltid har vore. Prosjektet er 3-årig og vert avslutta til nyttår.

Prosjekt Småkraft i Hordaland er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland fylkeskommune. Hordaland  har eit teoretisk potensiale for rimeleg småskala kraftproduksjon på 3,2 TWH og ein trur at det er mogeleg å nytta 1-1,5 TWH i ein 10-års periode.

Som eit resultat av prosjektet prøver Samnanger kommune å etablera eit kompetansesenter for utbygging og drift av småkraftanlegg.

Næringsutvikling: 120 potensielle, håpefulle kraftverksdirektørar har vore innom Prosjekt Småkraft i Hordaland