Historisk arkiv

Økologisk i rask vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk produksjon og omsetning av landbruksvarer er i rask vekst på alle områder viser en ny rapport fra Statens landbruksforvaltning. Omsetningen av økologiske varer i var i 2007 på hele 740 millioner kroner. Fortsetter utviklingen, vil omsetningen av økologiske varer være i størrelsesorden 1 milliard kroner i 2008.

Økologisk produksjon og omsetning av landbruksvarer er i rask vekst på alle områder viser en ny rapport fra Statens landbruksforvaltning. Omsetningen av økologiske varer i var i 2007 på hele 740 millioner kroner. Fortsetter utviklingen,  vil omsetningen av økologiske varer være i størrelsesorden 1 milliard kroner i 2008.

Økologiske arealer øker
Rapport fra SLF viser at det var en økning for økologiske landbruksvarer på alle områder; areal, produksjon, omsetning og andel vare som er omsatt som økologisk fra 2006 til 2007. Utviklingen for arealer som skal legges om til økologisk produksjon (karens) hadde størst framgang, med en økning på over 50 prosent i forhold til 2006. Salget av økologiske grønnsaker ble nærmest doblet, til 46 mill. kr.

Sørst omsetning av meiriprodukter
Videre viser rapporten at økologisk storfe og sau/lam utgjorde i 2007 nærmere 90 prosent av den økologiske kjøttproduksjonen. I handelen var det de økologiske meieriproduktene som hadde størst omsetning, mens barnematsalget snart når regjeringens mål om 15 prosent økologisk andel i 2015.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden. 
 
Økologisk produksjon og omsetning av landbruksvarer er i rask vekst på alle områder viser en ny rapport fra Statens landbruksforvaltning.