Historisk arkiv

Planter: Nasjonal dugnad for bekjempelse av Iberiaskogsnegl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Planter: Landbruks- og matministeren Terje Riis-Johansen erklærer 2008 for "Det nasjonale dugnadsåret for bekjempelse av iberiaskogsnegl". - Gjennom felles innsats skal vi klare å redusere bestanden, sier statsråden.

Planter: Landbruks- og matministeren Terje Riis-Johansen erklærer 2008 for "Det nasjonale dugnadsåret for bekjempelse av iberiaskogsnegl". - Gjennom felles innsats skal vi klare å redusere bestanden, sier statsråden, som i dag la frem en tiltaksplan for bekjempelse av iberiaskogsnegl på en konferanse i Bergen for nær 200 deltagere.

Deltakelsen og interessen fra næring, organisasjoner, forvaltning, forskning og hageeiere er svært stor.  Kampen mot iberiaskogsneglene er et ledd i Regjeringens innsats mot skadelige invaderende arter og for statsråden er dette i tillegg et initiativ som skal bidra til å avhjelpe situasjonen for alle som plages av inntrengeren.

 - Iberiaskogsneglen har blitt et betydelig problem for hageeiere og jeg frykter at dette skadedyret også skal bli en stor plage for jordbruket, sier Riis-Johansen.

I tiltakspakken som ble lagt frem på konferansen i dag ligger det inne informasjonsfremstøt, bekjempelsestiltak og utvidet forskning på området. Landbruks- og matdepartementet har i år satt av tre millioner kroner til forskning på iberiaskogsneglen. Dette er penger som kommer i tillegg til tidligere bevilgninger. Det skal blant annet arrangeres en landsomfattende konkurranse som skal premiere de beste tiltakene for å redusere sneglebestanden. Det er Det Norske Hageselskap med sine nær 400 lokallag over hele landet som skal stå for opplegget. Det skal også utdannes kompetansepersoner i hagelag og kommuner som skal bistå lokalbefolkningen med råd.

   

 


Iberiaskogsnegl.
Foto: Arild Andersen, Bioforsk

- Samtlige av disse tiltakene vil være viktige bidrag. Det enkeleste og billigste tiltaket er likevel å plukke sneglene. Forskning har vist at populasjonen er redusert med så mye som 70-80 prosent i hager der eierne systematisk har plukket Iberiaskogsnegl. Det nytter, la oss gå til motangrep, oppfordrer landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen! 

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:
Rådgiver Katrine Røed Meberg: 22 24 93 43
Informasjonssjef Ottar Løvik: 48 14 04 77

Planter: Landbruks- og matministeren Terje Riis-Johansen erklærer 2008 for "Det nasjonale dugnadsåret for bekjempelse av iberiaskogsnegl".