Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Reindriftsforvaltningen gjennomfører nå reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Hvert enkelt dyr skal registreres helt ned på hver av de 110 reineierne i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde.

Reindrift: Reindriftsforvaltningen gjennomfører nå reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Hvert enkelt dyr skal registreres helt ned på hver av de 110 reineierne i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde.  

Adresseavisens Geir Tønset har fulgt telling av rein i Sør-trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Hele artikkelen finnes i Adresseavisen 22.1.2008.  

Grunnlag for tilskudd
- Dette er egentlig en offentlig revisjon, som har til mål å kontrollere at antall rein stemmer i forhold til de oppgavene vi får fra reineierne egne registreringer hvert år. Det er dette reintallet som i sin tur danner grunnlag både for beregning av driftstilskudd, rovdyrerstatninger og en rekke andre forhold mellom staten og reindriften, sier Underdirektør Helge Hansen ved Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark til Adresseavisen.

Hansen sier videre at den store revisjonen kan betraktes som en kvalitetssikring av reineiernes egne tall. Overfor allmennheten vil dessuten tellingen være en god dokumentasjon på at det drives lovlig: - Reineierne i Rørosdistriktet er etter min oppfatning meget dyktige til selv å holde oversikt, og de er også så profesjonelle at de ser at det er i deres egen interesse å påse at antall rein holdes innenfor de rammene som er fastsatt ut fra tilgangen på beite. Blir det for mange rein går slaktevektene ned, og det taper eierne på, sier Hansen.

Tellekorpset ledes av feltkonsulent Tormod Birkely ved Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Han sier at samarbeidet med de lokale reineierne i Rørosdistriktet har gått meget bra, til tross for at dette er helt nytt for de fleste: -Det er en glede å samarbeide med så profesjonelle og effektive folk, og jeg registrerer også at reinen er i meget godt hold. Det er en god indikasjon på at reintallet er godt tilpasset beitemulighetene, sier Birkely til Adresseavisen. 

        

Rein i innhegning. Foto: LMD
Reindrift: Rein i innhegning. Foto: LMD

De endelige resultatene av tellingen vil ifølge Reindriftsforvaltningen foreligge rundt 19. februar. 

Reindrift: Reindriftsforvaltningen gjennomfører nå reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde.