Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Kunsten er på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Dyveke Sannes spektakulære kunstverk er nå på plass på inngangspartiet til Svalbard Globale frøhvelv. Kunsten vil synliggjøre bygget på avstand både i dagslys og i mørke.

 

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv: Kunsten er på plass

 

Svalbard Globale frøhvelv: Dyveke Sannes spektakulære kunstverk er nå på plass på inngangspartiet til Svalbard Globale frøhvelv. Kunsten vil synliggjøre bygget på avstand både i dagslys og i mørke.

Når Svalbard Globale frøhvelv åpnes 26. februar, vil kun inngangspartiet med kunstprosjektet til Dyveke Sanne være synlig i landskapet. Bygget består av tre fjellhaller som er sprengt inn i fjellet - et sikkerhetshvelv som skal romme inntil 4,5 millioner forskjellige typer frø fra hele verden. Kunsten vil synliggjøre bygget på avstand både i dagslys og i mørke.

Signaliserer frøhvelvets
Taket og deler av fronten i det synlige inngangspartiet er fylt med trekanter av høyreflekterende, syrefast stål i forskjellige størrelser. Sammen med andre lysbrytende elementer som dichroisk speilglass og prismer, vil disse kaste omgivelsene og lyset tilbake i alle retninger. Bygget vil reflektere sollys og lys, alt etter årstid og tid på døgnet. I mørketiden vil andre lyskilder overta. Lyset utgjør en komplementær størrelse til det mørke som er gravd ut i permafrosten innenfor, og vil være med å signalisere frøhvelvets posisjon til enhver tid.

Svalbard Globale frøhvelv er et nødvendig tiltak for å sikre verdens matfrø mot eventuelt negative konsekvenser forårsaket av bl.a. krig, forurensning og klimaendringer. Frøene vil være duplikater av frøsamlinger fra mer enn 1400 genbanker spredt over hele kloden. Temperaturen i hvelvet skal holdes på omkring minus 18 grader.

Utsmykkning inngangspariet. Foto: Karine Nigar Aarskog
Foto: Karine Nigar Aarskog

Dyveke Sanne 
Kunstneren Dyveke Sanne, bosatt i Asker, er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hun har gjennom de siste år arbeidet med store kunstoppdrag for stat og kommune. Hennes arbeider kretser ofte rundt fenomener som lys og skygge i en foranderlig virkelighet, ofte knyttet nært opp til arkitektur og rom.

Kunstneren sier dette om kunstprosjektet:
”Frøhvelvets indre er beskyttet mot innsyn. Likevel reflekterer innholdet bestemte betydninger og en kompleksitet som rammer oss. Frøhvelvets eksistens minner oss om vår egen posisjon i helheten og jordas tilstand. Frøene forplikter for en framtid. De er kopier til et mangfold som krever en syklisk repetisjon i handling framfor en stadig tro på den utpekte originalen og det lineære framskrittet.
Speilflatene røper heller ikke noe bakenforliggende innhold, men de kopierer og kaster tilbake det de mottar. Nær nok kan man se seg selv i speilingene, lenger unna blir man en del av landskapet eller blendet av lyset som reflekteres. Refleksene innebærer likevel en sammenstilling og innbyrdes forskyvning som forandres etter betrakterens ståsted.”

Dyveke Sannes intensjon er å bidra til å reflektere tanken bak Svalbard Globale Frøhvelv. Innholdet kan i verste fall bli avgjørende for jordens befolkning: Dette er et signalbygg som sier noe om vår tids globale forhold.

Kunstprosjektet er produsert og gjennomført av Kunst i offentlige rom (KORO).

Pressekontakt for kunstprosjektet:
Hilde Herming, formidlings- og Informasjonsleder i KORO
Tlf: 22991180/99 eller 916 94 390
hh@koro.no
www.koro.no