Historisk arkiv

Historisk arkiv

Svalbard Globale frølager: Hele verdens øyne mot Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frølager: Når Statsminister Jens Stoltenberg foretar den offisielle åpningen av Svalbard Globale frøhvelv, er det en verdensbegivenhet – med både vesentlige gjester og internasjonale media til stede. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier han føler seg ydmyk over å få være med på åpningen av frølageret.

Svalbard Globale frølager: Når Statsminister Jens Stoltenberg foretar den offisielle åpningen av Svalbard Globale frøhvelv, er det en verdensbegivenhet - med både vesentlige gjester og internasjonale media til stede. Dette blir en av de store begivenhetene også for Landbruks- og matdepartementet som har fått æren og ansvaret for å drifte Svalbard Globale frølager. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier han føler seg ydmyk over å få være med på åpningen av frølageret.

- Dette er et viktig bidrag fra Norge til verden for å ta vare på det genetiske mangfoldet fra kulturplanter også i framtida, sier Riis-Johansen. Han fikk den første fysiske følelsen med det som skjer på Svalbard. Han inspiserte den første lasten med frø til Svalbard for to uker siden da den ble lastet om fra fly til bil på Gardermoen.

Hele åpningen blir en TV-begivenhet på 45 minutter - direktesendt i mange land. Statsminister Jens Stoltenberg får æren av å foreta den offisielle åpningen.

Inviterer til fagkonferanse
Dagen før åpningen inviterer landbruks- og matministeren til fagkonferansen ” - Why saving seeds for eternity?”.  Under denne konferansen vil de inviterte gjestene få belyst utfordringene med å bevare det genetiske mangfoldet fra flere sider (se egen nettmelding).

Besøker Ny Ålesund
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har også benyttet anledningen til å invitere generaldirektør Jacques Diouff i FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) - med på en tur til forskningsstasjonen Ny Ålesund. Denne reisen går fra tirsdag til onsdag. Der vil det også bli satt av tid til å føre politiske samtaler mellom Norges landbruks- og matminister og FAOs toppsjef.

Inngangen til hvelvet med utsmykning av den norske kunstneren Dyveke Sannes. Foto: Mari Tefre/Svalbard globale frøhvelv
Inngangspartiet til hvelvet med utsmykning av den norske kunstneren Dyveke Sanne. Foto: Mari Tefre/Svalbard globale frøhvelv 

Svalbard Globale frølager: Når Statsminister Jens Stoltenberg foretar den offisielle åpningen av Svalbard Globale frøhvelv, er det en verdensbegivenhet.