Historisk arkiv

Utmark: Antall kvinnelige jegere øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utmark: Det ble registrert 2 800 flere jegere i 2007/2008 enn foregående jaktår, viser en fersk oversikt fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene viser at det er blitt nesten dobbelt så mange kvinnelige jegere på de siste ti år.

Utmark: Det ble registrert 2 800 flere jegere i 2007/2008 enn foregående jaktår, viser en fersk oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallene viser at det er blitt nesten dobbelt så mange kvinnelige jegere på de siste ti år.  

Selv om færre løste jegeravgiften, økte kvinneandelen i følge ny statistikk fra SSB. Sist jaktår betalte 11 800 kvinner jegeravgift, og det utgjør en andel på 6,3 prosent.

Færre tok jegerprøven
Alle førstegangsjegere i Norge må bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2006/2007 besto 10 230 personer jegerprøven. Dette er 7 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner. Litt under halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Akershus, hvor litt over 1 000 personer besto.

Hver tiende mann er jeger
Nord-Trøndelag har fortsatt størst jegertetthet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2006/2007. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. På landsnivå hadde 10 prosent av mennene løst jegeravgift.

Utmark: Statistisk Sentralbyrå er ute med ny statistikk for jegerregistering.