Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dyr: Kompensasjon for beiterestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: Produsentene som på grunn av fare for blåtungesmitte ikke har fått benyttet fellesbeite i sommer, får en kompensasjon for merkostnader på 6000 kroner per melkeku.

Dyrehelse: Produsentene som på grunn av fare for blåtungesmitte ikke har fått benyttet fellesbeite i sommer, får en kompensasjon for merkostnader på 6.000 kroner per melkeku. 

Det er partene i jordbruks-oppgjøret blitt enige om i dag. Dette dreier seg om et sted mellom 10 og 20 besetninger i Agder med i overkant av 200 melkekyr.

- Jeg er tilfreds med at det er funnet en løsning som kompenserer for noen av de ulempene disse produsentene er påført, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

- Dette er produsenter som har gjennomført tiltak som forebygger spredning av smitte, og som dermed kommer fellesskapet til gode, sier Brekk.

   Dyrehelse: Produsentene som på grunn av fare for blåtungesmitte ikke har fått benyttet fellesbeite i sommer, får en kompensasjon for merkostnader: Foto: LMD
Dyrehelse: Produsentene som på grunn av fare for blåtungesmitte ikke har fått benyttet fellesbeite i sommer,
får en kompensasjon for merkostnader. Foto: LMD

Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av noen dager lage en forskrift som regulerer denne kompensasjonsordningen. Den vil bli finansiert over "Skadefondet for landbruksproduksjon", og produsentene vil måtte søke Fylkesmannen om kompensasjon.

Dyrehelse: Produsentene som på grunn av fare for blåtungesmitte ikke har fått benyttet fellesbeite i sommer, får en kompensasjon for merkostnader på 6000 kroner per melkeku. 

Til toppen