Forsiden

Historisk arkiv

Dyr: Styreverv i ecopa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Det er valg av nytt styre i den europeiske konsensusplattformen for alternativ til bruk av forsøksdyr, ecopa under deres årsmøte i Brussel 28.-29. november. Norecopa, som er den norske varianten av ecopa, skal sende oversikt over sine kandidater til styreverv i løpet av juni.

Dyr: Det er valg av nytt styre i den europeiske konsensusplattformen for alternativ til bruk av forsøksdyr, ecopa under deres årsmøte i Brussel 28.-29. november. Norecopa, som er den norske varianten av ecopa, skal sende oversikt over sine kandidater til styreverv i løpet av juni.

Et styreverv i ecopa er en god anledning for en representant fra Norge til å påvirke utviklingen til moderorganisasjonen. Ecopa er pr. idag dominert av representanter fra EU-land med sterkt fokus på kjemikalie- og toksisitetstesting. Kompetansen i Norge er på en rekke andre områder innenfor dyreforsøk, og kunnskap knyttet til temaet vil bli verdsatt i styret.

Norecopa etterlyser derfor personer som synes at dette er spennende og faglig givende. Det er en fin anledning til å knytte bånd til ressurssterke personer og nettverk innenfor EU-systemet, med kort vei til prosjekter innenfor EUs forskningsprogram.

Av hensyn til ecopas tidsfrist ber Norecopa om tilbakemelding fra interesserte innen onsdag 24. juni.

Dyr: Det er valg av nytt styre i den europeiske konsensusplattformen for alternativ til bruk av forsøksdyr, ecopa under deres årsmøte i Brussel 28.-29. november.