Historisk arkiv

Dyrevelferd: Godtar ikke dun fra levende fugl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Dun og fjær plukket fra levende fugl blir ikke godkjent i Norge. - Med den nye Dyrevelferdsloven skaffer vi oss også et verktøy til å kunne forby import av slike varer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Dyrevelferd: Dun og fjær plukket fra levende fugl blir ikke godkjent i Norge. - Med den nye Dyrevelferdsloven skaffer vi oss også et verktøy til å kunne forby import av slike varer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Et TV-program i svensk TV4 ”Kalla Fakta” har avslørt at det i produksjon av dun og fjær i blant annet Ungarn, Polen og Kina, plukkes fra levende gjess. Også TV2 i Norge har hatt innslag om dette.

- Slik produksjon av dun som den omtalte vil vi ikke akseptere i Norge. Plukking av levende dyr er ikke tillatt, sier Lars Peder Brekk.

Utkast til ny dyrevelferdslov har hjemmel til å forby import av produkter som er produsert på en dyrevelferdsmessig uforsvarlig måte. Lovutkastet gir også mulighet til å kreve merking av produkter og til å stille krav til informasjon som skal følge produktet. Loven er til behandling i Stortinget i vår.

- Med loven på plass har vi større mulighet til å gjøre konkrete tiltak. Samtidig vil jeg oppfordre importører og forhandlere til å ta ansvar for å hindre at produkter som er produsert under slike forhold, kommer i norske butikker, sier Brekk, som også utfordrer forbrukerne.

- Spør om butikken kan garantere at dynene eller putene ikke er laget med fjær som er plukket av levende dyr. 

Sveriges jordbruksminister har uttalt at han vil ta saken opp i EU for å få et forbud som gjelder for hele EU - dette støtter jeg helhjertet.

Europarådet sier nei
Under Europarådskonvensjonen om hold av produksjonsdyr, som Norge har tiltrådt, er det laget egne anbefalinger om hold av gjess. I henhold til disse anbefalingene er det spesifikt forbudt å plukke fjær eller dun fra levende dyr. TV reportasjen viser at det likevel foregår, også i land som har sluttet seg til konvensjonen. Det finnes ikke rettslige sanksjonsmuligheter under konvensjonen.  

Dyrevelferd: Dun og fjær plukket fra levende fugl blir ikke godkjent i Norge. - Med den nye Dyrevelferdsloven skaffer vi oss også et verktøy til å kunne forby import av slike varer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.