Historisk arkiv

Jordbruk: Færre slutter som bønder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Reduksjonen i antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket er nå nede i 776, eller 1,6 prosent. Det er både i antall og i prosent mer enn en halvering av gjennomsnittlig reduksjon de siste 10 årene.

Jordbruk: Reduksjonen i antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket er nå nede i 776, eller 1,6 prosent. Det er både i antall og i prosent mer enn en halvering av gjennomsnittlig reduksjon de siste 10 årene. Den lave reduksjonen for søknadsomgangen 31.07.2009 er litt påvirket av at birøktere er kommet med i statistikken etter at det ble innført produksjonstilskudd for birøkt i inneværende jordbruksavtale.

- Det er en veldig positiv trend i statistikken som jeg er svært glad for, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Jeg tar det som tegn på at det inntektsløftet den rødgrønne regjeringen har gjennomført, har bidratt til at flere i næringen ser positivt på framtida.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.

Jordbruk: Reduksjonen i antall søkere om produksjonstilskudd i jordbruket er nå nede i 776, eller 1,6 prosent.