Historisk arkiv

Kulturlandskap: Nordherad blant de utvalgte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Nordherad i Vågå er ett av 20 utvalgte kulturlandskapene som skal få en langsiktig forvaltning. I 2009 er det satt av 640.000 kroner til investeringstiltak og årlig skjøtsel og vedlikehold.

Kulturlandskap: Nordherad i Vågå er ett av 20 utvalgte kulturlandskapene som skal få en langsiktig forvaltning. I 2009 er det satt av 640.000 kroner til investeringstiltak og årlig skjøtsel og vedlikehold. 

Fylkesmannen samarbeider nå tett med grunneierne om å planlegge tiltak for et utvalg av eiendommer og bygninger som grunneierne har meldt inn i første omgang. I løpet av året er meningen å inngå avtaler om gjennomføring av tiltak med den første puljen av grunneiere.

Nordherad. Foto: FM i Oppland
Nordherad. Foto: FM i Oppland
 
Kulturlandskap: Nordherad i Vågå er ett av 20 utvalgte kulturlandskapene som skal få en langsiktig forvaltning.