Historisk arkiv

Landbruk - en del av løsingen: Se presentasjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Presentasjonene fra den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima på Gardermoen 2. - 3. juni 2009 ligger nå på Landbruks- og matdepartementets debattside om landbruk og klima.

Landbruk: Presentasjonene fra den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima på Gardermoen 2. - 3. juni 2009 ligger nå på Landbruks- og matdepartementets debattside om landbruk og klima.

2. juni presenterte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) den første norske klimameldingen som er laget for en enkelt sektor.

Statsminister Jens Stoltenberg gratulerte Brekk med stortingsmeldingen ved hjelp av videooverføring. I tillegg deltok olje- og energiministeren Terje Ris-Johansen med innlegg om regjeringens bioenergisatsing. Andre sentrale aktører fra forvaltning, forskning og organisasjoner snakket om verdens matforsyning, tilpasninger og om framtidens byer.

På konferansens dag to, den 3. juni ble det arrangert fire parallelle sesjoner der flere av temaene i meldingen ble berørt;

  • Matforsyning, forbruk og klima, medarrangør Statens landbruksforvaltning
  • Trebruk og trearkitektur, medarrangør Innovasjon Norge
  • Bioenergi og småkraft, medarrangør Norsk senter for bioenergiforskning
  • Klimaeffekter - utfordringer og muligheter, medarrangør Veterinærinstituttet og Bioforsk

Totalt 344 deltakere var tilstede på konferansen.

Landbruk: Presentasjonene fra den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima på Gardermoen 2.-3. juni 2009 ligger nå på Landbruks- og matdepartementets debattside om landbruk og klima.