Historisk arkiv

Landbruk: Endring av tollkvoteforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften). Forskriftsendringene trer i kraft straks.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften). Forskriftsendringene trer i kraft straks.

Endringene i budreglementet er gjennomført for å avhjelpe uønskede og utilsiktede effekter av den tidligere auksjonsordningen. Forskriftsendringene innebærer at budgiver som hovedregel er bundet til mengdeangivelsen i åpningsbudet, og således ikke kan endre mengde under auksjonen. I noen få angitte tilfeller vil det imidlertid kunne være mulig å redusere mengden, dersom budprisen samtidig økes.

I tillegg er det foretatt noen mindre justeringer i tollkvoteforskriften for å oppnå et mer oppdatert og brukervennlig regelverk.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (tollkvoteforskriften).