Historisk arkiv

Landbruk: Endringer i boplikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Ved lov 19. Juni 2009 er det gjort flere endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, bl.a. i reglene om boplikt på landbrukseiendom. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2009.

Landbruk: Ved lov 19. Juni 2009 er det gjort flere endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, bl.a. i reglene om boplikt på landbrukseiendom. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2009.

- Senere forskningsresultater viser at boplikt i første rekke virker på den måten at eiendommen ved generasjonsskifter blir kanalisert til den som vil bo der. Endringene som er vedtatt tar utgangspunkt i dette. Samtidig er reglene gjort mer målrettede, mer forutsigbare og enklere å forholde seg til. Jeg mener endringen bidrar til at reglene om boplikt blir egnede redskap som kan bidra til å sikre framtidig bosetting og et levende landbruk over hele landet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: Ved lov 19. Juni 2009 er det gjort flere endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, bl.a. i reglene om boplikt på landbrukseiendom.