Historisk arkiv

Landbruk: Fylkeslandbruksstyrene opphører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 nr. 98 ble det bl.a. fastsatt at ordningen med et statlig fylkeslandbruksstyre i hvert fylke skal opphøre. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2010.

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 nr. 98 ble det bl.a. fastsatt at ordningen med et statlig fylkeslandbruksstyre i hvert fylke skal opphøre. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2010.

Forvaltningsoppgavene fylkeslandbruksstyrene har hatt, samt styrenes myndighet til å avgi innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven og vernelovgivningen, overføres til fylkesmennene.

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 nr. 98 ble det bl.a. fastsatt at ordningen med et statlig fylkeslandbruksstyre i hvert fylke skal opphøre.