Historisk arkiv

Historisk arkiv

Landbruk: Inn på tunet forebygger kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøkte i går Inn på Tunet-gården Sand Gård med justisminister Knut Storberget i anledning ny handlingsplan for kriminalitetsforebyggende tiltak. -Landbruket vil gjerne bidra til å løse samfunnets problemer. Jeg har stor tro på at Inn på Tunet virker, sier Brekk.

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og justisminister Knut Storberget besøkte i går Sand Gård som tilbyr Inn på Tunet-tiltak for barn og unge. Justisminister Storberget lanserte tidligere på dagen Regjeringens nye handlingsplan for kriminalitetsforebyggende tiltak Gode krefter.

Grønn omsorg
-Inn på tunet er for meg og for flere andre politikere en politisk hjertesak. Den nye handlingsplanen for kriminalitetsforebyggende tiltak har fått tittelen Gode krefter. Jeg har stor tro på at Inn på tunet kan være en slik kraft. Tiltakene bidrar positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker, det være seg barn, ungdom eller voksne i en vanskelig livssituasjon. Dette er grønn omsorg, grønt arbeid og grønn læring, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og justisminister Knut Storberget møtte Heidi og Øistein Skullerud. Ministrene var imponert over satsingen til paret som har flere års erfaring fra helse- og sosialsektoren, og som nå tilbyr barn og unge avlastning og aktiviteter knyttet til gårdens ressurser. Foto: LMD. 

Sand Gård aktivitetsarena tilbyr aktiviteter for barn og unge som har behov for avlastnings- og aktivitetstiltak, skoleelever med behov for et alternativt skoletilbud og mennesker med fysiske og/eller psykiske problemer med behov for et skjermet dagtilbud og/eller arbeidstreningstilbud. Sand gård har et utstrakt samarbeid med kommunens SLT-koordinator for iverksetting og videreutvikling av Inn på Tunet-tilbudet.

- Landbruket vil gjerne være med å løse samfunnets problemer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Inn på tunet virker, og det finnes sterke og oppløftende historier om resultatene. Inn på tunet gir mestring og læring gjennom meningsfylte aktiviteter og opplevelser. Mange - ikke minst barn og unge - har opplevd personlig vekst, trivsel, fått framtidstro, knyttet nære og gode bånd til gården, dyrene og ikke minst til vertskapet på en Inn på tunet-gård.

- Med Inn på tunet-løftet har vi som hovedmål å skape kvalitetssikrede tjenester, med utgangspunkt i gårdens menneskelige og materielle ressurser. Det er derfor satt av 5 millioner kroner per år over 3 år i jordbruksavtalen, fortsetter Brekk.

Samarbeid med kommunene
I forbindelse med den nye handlingsplanen vil Inn på tunet være et viktig bidrag for tidlig innsats og tiltak rettet mot barn og unge, og styrket samarbeid og samordning om kriminalitetsforebyggende tiltak.

I flere kommuner har Inn på tunet allerede funnet sin plass i det lokale arbeidet med Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT). Sand gård er et eksempel på en gård som samarbeider med den lokale SLT-koordinatoren.

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og justisminister Knut Storberget besøkte i går Sand Gård som tilbyr Inn på Tunet-tiltak for barn og unge.